Galeri

OSGB

BATI ANADOLU ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK KURUMU

 Batı Anadolu Ortak Sağlık Güvenlik kurumu, ,İş Hukuku Mevzuatı kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uyumlu, yasal olarak zorunlu tutulan ve Eğitim ve uygulama hizmetlerini veren uzman bir kurumdur.Aynı zamanda SGK kapsamında işyerinde çalışanlar ve bakmakla yükümlü yakınlarının tedavi hizmetlerini ile İş kazalarında acil sağlık hizmetini tek çatı altında verebilen İzmir’deki tek kurumdur.

 Batı Anadolu Ortak Sağlık ve Güvenlik Kurumu, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin ayrı ayrı uzman OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi)hizmetleriyle birlikte vermek suretiyle işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal sorumluluklarını üstlenerek, bu bağlamda işçilerine karşı olan görevlerini de yerine getirir.

Bireysel ve kurumsal iş kazalarını ve meslek hastalıklarını gerek işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri ile gerekse eğitimler ile önlemeyi hedefler.

 Batı Anadolu OSGB ile Anlaşmalı İşyerlerindeki SGK kapsamında çalışan personel ile bakmakla yükümlü olan yakınlarının, Batı Anadolu Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Batı Anadolu Central Hospital, Batı Anadolu Mersini Cerrahi Tıp Merkezi, Karşıyaka Tıp Merkezinde yapılan muayene ve tedavilerinde,devlet katkı payı dışında ilave ücret alınmayacaktır. (Tetkikler hariç)

 Batı Anadolu OSGB ile anlaşmalı işyerlerimizde olan iş kazalarında, acil ambulans servisimizle kaza geçiren personel, Batı Anadolu Central Hospital’e nakledilerek gereken her türlü  tedavi ve ameliyatları yapılabilecektir.

 Batı Anadolu sağlık ve Güvenlik kurumu,Tüm işletmelerin, İşveren ve işçilerin dostu ve güvencesidir.

Saygılarımızla…

Batı Anadolu Sağlık ve Güvenlik kurumu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI : ŞENAY DUMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI : NURTEN DURMAZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİKERİ : AYŞE ARIK

MESUL MÜDÜR + İŞYERİ HEKİMİ : DR. ERGÜN ARAS

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. 

Yasal Zorunluluklar
İşverenin Yükümlülükleri:
26.06.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;

  • 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
  • Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB’lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.
  • Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.
  • İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.