All Posts tagged Özel Sağlık meslek lisesi

Neden Batı Anadolu S.M.L.?

fotoğraf

Her kurum sağlık eğitimi veremez

Herkes bildiği işi yapsın

Son  bır yılda Eğitim sistemimizde devrim niteliğinde çok olumlu  değişiklikler oldu.

İlk olarak  12 yıllık kesintisiz eğitimden vazgeçilerek 4+4+4 sistemine geçilerek meslek eğitiminin önü açıldı.

Daha sonra katsayı uygulamasından vazgeçilerek meslek eğitiminin önündeki engel kaldırıldı

Böylece Türkiye nin ihtiyacı olan eğitimli ara eleman açığı kapatılacak ve işsizliğin azalmasına katkı sağlayacaktı.

Devlet meslek liselerinin açılmasını teşvik etti.Eğitim yatırımlarını Cazip hale getirdi

Özel sektör dinamik yapısıyla hemen eğitim yatırımları yapmaya ve özellikle sağlık meslek liseleri açmaya başladı.Çünkü en fazla talep sağlık meslek liselerine idi.

Fakat sağlık eğitimi vermek herkesin ve her kurumun yapabileceği bir iş değildi,Çünkü:

1-İnsan sağlığı;bilimin ve sanatın birleştiği kutsal bir alandır.

2-Sağlık eğitimi bilgi,tecrübe ve uzmanlık gerektirir

3-Sağlık eğitimi ve uygulaması bir bütündür ayrılamaz

4-Sağlık eğitimi süreklilik arzeder.Hem okuyup hem çalışmayı gerektirir

Bu sebeplerle herkes meslek lisesi açabilir ama sağlık meslek lisesi açamamalıdır.Herkes bildiği işi yapmalıdır.Örneğin ,Müteahhit ,emdüstri meslek lisesi inşaat bölümü açıp pekala öğrenci yetiştirebilir.Ya da bilgisayar firması bilişimle ilgili meslek lisesi açabilir.Öğretmenler öğretmen lisesi,mali müşavirler muhasebe ile ilgili bölümler açıp öğrenci yetiştirebilir.Ama gazetelerde okuduğumuz gibi manav ile marangoz bir olup sağlık meslek lisesi açmamalıdır.

Milli eğitim Bakanlığı bu yanlışı gördü ve hemen bir yönetmelik değişikliği yaparak birtakım yaptırımlar getirdi.Meslek alan öğretmeni ve max 30 km uzaklıkta bir hastaneyle protokol şartı getirdi.Aksi takdirde 3-4 yıl sonra sağlık meslek lisesini bitirmiş vasıfsız bir sürü lise mezunu çocuklar hastanelere dağılıp insan sağlığı gibi ciddi bir alanda çalışmaya başlayacak ve Allah korusun felakete davetiye çıkarılacaktı

Sonuç olarak: Herkes meslek lisesi açabilir .Türkiye nin eğitimli ara elemana cok ihtiytacı var ama herkesin bildiği işi yapmasında yarar var.

Özer Gürbüz

BASEK

Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları Başkanı 

BATI ANADOLU SAĞLIK BİLİMLERİ LİSESİNİN FARKLILIKLARI

1-SINAVSIZ KAYIT AVANTAJI:Sadece 2013 yılında SBS sınavına bakılmaksızın öğrenci kaydedilmektedir.2014 yılında lisemize kayıt yaptırabilmek için öğrenci sınavı kazanmak zorundadır.

2- FARKLI FİYAT YOK:Okulumuza kayıt yaptıran tüm öğrencilere eşit davranılmaktadır.Pazarlık usulüyle her öğrenciye farklı fiyat uygulanmaz.Kurumsal kimliğimiz sebebiyle nasıl ki pazarda pazarlık yapılabilirken hipermarketlerde pazarlık yapılamaz ise bizim okulumuzda da öğrencinin başarısı ve yetenekleri esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

3-SAĞLIK VE EĞİTİM AYNI ÇATI ALTINDA:Öğrencilerin hem meslek eğitimi hem de hastanedeki uygulaması, konunun uzmanı olan Batı Anadolu Sağlık Ve Eğitim Kurumları bünyesindeki hastane ve tıp merkezlerinde görevli doktorlar tarafından maktadır.Eğitim farklı uygulama farklı yerlerde olursa eğitim kalitesi düşer.

4-ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ:BASEK bünyesinde kurulmakta olan Batı Anadolu Üniversitesi ile liseyi bitiren öğrencilerimiz sınavsız yüksek okul eğitimine devam edebilecekler ve hatta üniversite sınavında başarılı olurlarsa tıp fakültesini kazanıp doktor olabileceklerdir.

5-HEM ÇALIŞIP HEM OKUYABİLECEKLER:Öğrencilerimiz Liseyi bitirdikten sonra ,BASEK bünyesindeki sağlık kuruluşlarında ya da farklı kurumlarda hem çalışıp hem de üniversite ya da yüksek okullarda okuyabileceklerdir.

More